EL-DRUT


STRONA GŁÓWNA
O NAS
USŁUGI ELEKTRYCZNE
CENYNIK
KONTAKT
SKLEP
Wykonujemy:
  Usługi elektryczne:
 • kompleksowe instalacje elektryczne domowe i przemysłowe
 • instalacje odgromowe i ochronne
 • cyfrowe i analogowe instalacje domofonowe
 • instalacje RTV i SAT
 • instalacje alarmowe i systemy monitoringu
 • automatyka przemysłowa
 • wykonywanie linii elektrycznych kablowych i napowietrznych
 • budowa i konserwacja stacji transformatorowych
 • oświetlenie zewnętrzne dróg, hal i placów
  Pomiary elektryczne:
 • Wykonujemy okresowe i odbiorcze pomiary i przeglądy elektryczne. Wszystkie nasze usługi pomiarów i przeglądów instalacji elektrycznych są zgodne z aktualnie obowiązującymi normami. Wykonują je pracownicy z niezbędnymi uprawnieniami, oraz przy wykorzystaniu certyfikowanych urządzeń pomiarowych.
  Projekty i dokumentacje:
 • opracowujemy projekty elektryczne związane z budownictwem, w tym sieci elektroenergetycznych i wewnętrznych instalacji elektrycznych
 • służymy doradztwem przy wypełnianiu i składaniu wniosków o określenie warunków przyłączenia
 • obsługa geodezyjna


REALIZUJEMY INWESTYCJE OD PROJEKTU POPRZEZ REALIZACJĘ DO ODBIORU